ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ 2015
Yazdır Paylaş

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özeti yazım kuralları:

·        Bildiri özeti, kongre web sitesindeki bildiri özeti gönderme sistemine uygun olmalıdır.

·        Bir yazar en fazla 2 adet bildiriyle katılabilir.

·        Bildiri için hazırlanan özetler 800 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılmalıdır.

·        Bildiriyi temsil eden anahtar kelimelere yer verilmelidir.

·        Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularına yer verilmelidir.

·        Kavramsal bir çerçeve içermelidir.

·        Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmelidir.

·        Sonuç ve bulgulara yer verilmelidir.

Genişletilmiş özet yazım kuralları:

·        Genişletilmiş özetler (kaynakça dahil) 8 sayfayı aşmamalıdır.

·        Bildiri metni, Microsoft Word 2007 ve üstü programda, Calibri yazı karakteri, 10 punto, 1 (single) satır aralığı ile ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

·        Sayfa kenar boşlukları, sol yandan 3,5 cm, diğer yanlardan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

·          İlk sayfada bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 12 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın ad ve soyadı 10 punto ile ilk harfleri büyük olarak koyu yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları ile bağlı oldukları kurum ve e-posta adresleri verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında “ÖZET”, onun altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.

·          Yazar bilgileri için şablon

Birinci Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta Adresi

İkinci Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta Adresi

Üçüncü Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta Adresi

Dördüncü Yazarın Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Kurum
E-posta Adresi

·          Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve diğer başlıkların yalnızca ilk harfi büyük olup sola dayalı olmalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları koyu, ilk harfleri büyük ve sola dayalı ve bir “tab” (1,25 cm) verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, ilk harfleri büyük ve bir “tab” verilerek 1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Bölüm başlık ve alt başlıklarından sonra bir boşluk (bir enter) verilmeli, paragraf aralarında mümkün olduğunca boşluk verilmemelidir.

·          Tablolar ve Grafikler: Tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve ilk harfler büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve mümkünse açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir.

·          Şekiller ve tablolar büyültme, küçültme ve taşımaya uygun olacak şekilde gruplandırılarak hazırlanmalıdır.

Hem bildiri özetleri hem de genişletilmiş özetler için atıf ve kaynakça gösterimi:

        Çalışma içinde atıflar bağlaç yöntemine göre yapılmalı, birebir veya aynen atıflarda sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Metin içinde dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

Tek yazar olduğu durumlarda;

………... kavramsallaştırılmıştır (Koçel, 2007: 23).
Koçel (2007: 123-124)’de vurgulandığı gibi...

Çift yazar olduğu durumlarda;

.………niteliğindedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2009: 39).
Sabuncuoğlu ve Tüz (2009: 39)’ın vurguladığı gibi…

Çok yazar olduğu durumlarda;

………göstermektedir (Aldemir vd., 2005: 42).
Aldemir vd. (2005: 45-60)’nin vurguladığı gibi…

 

        Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 9 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

 

Makale örneği;

Lane P. J., Cannella Jr. A. A. ve Lubatkin M. H. (1998), “Agency Problems as Antecedents to Unrelated Mergers and Diversification: Amihud and Lev Reconsidered”, Strategic Management Journal, 19 (6), June 1998, pp 555–578.

 

Kitap örneği;
Cüceloğlu, D. (1991), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul,

 

Editörlü yayın örneği;

Dooley, M. P. (1989), “Market Valuation of External Debt”. J. A. Frenkel, M. P. Dooley ve P. Wickham (der.), Analytical Issues In Debt içinde, ABD: IMF Yayını, pp. 324-351.

 

  İnternet kaynağı örneği;
Özkan, M. (2002), Yaratıcılığın Püf Noktaları, http://www.bilgiyonetimi.org, Erişim Tarihi: 20.05.2010.